+420 736 630 070 info@variety.cz

Veškerý provoz na síti pod kontrolou

Pro maximální bezpečnost počítačové sítě, jsou klíčové informace o tom, co přesně se na této síti děje. Naše síťové sondy dokáží zachytávat k analýze celkový provoz.

ViperGate

Sběr dat provozu na síti

Síťová sonda dokáže sbírat veškeré informace o provozu na vaší počítačové síti

Toto je klíčové pro následné zpracování a pokročilé analýzy provozu, na základě kterého jsme schopni vyhodnotit například podezřelé typy komunikace nebo nadměrnou zátěž a mnoho dalšího, což indikuje možnost napadení virem, který antivir nezachytil, či pokus útočníků, dostat se do vaší sítě na citlivá data.

Sběr dat chování počítačů a serverů

Stejně důležité a užitečné, můžou být informace o chování jednotlivých počítačů a serverů

Systém je možné snadno nastavit tak, aby hlásil veškeré změny a manipulace s daty a nastaveními. Tyto informace jsou uchovávány na bezpečném úložišti, kde čekají na analýzy podezřelého chování, které by mohlo indikovat nakažení počítače virem, případně pokus o prolomení ochrany a zneužití útočníkem.

Analýza a vyšetřování podezřelého chování

Všechny výše uvedené sběry informací, je potřeba důkladně analyzovat a archivovat pro pozdější vyšetřování případného bezpečnostního incidentu

Jakmile systém na základě pokročilé analýzy, či uživatel v průběhu práce, nabyde podezření na nestandardní chování počítače, serveru nebo počítačové sítě, je potřeba okamžitě zahájit vyšetřování nashromážděných informací ze síťové sondy. Toto vyšetřování se díky průběžnému sběru informací, může opřít o přesná data s dostatečnou historií, která nás dovedou k rozklíčování, zda se jedná o nebezpečný pokus o útok, nebo korektní chování systému. 

Preventivní a reaktivní bezpečnostní zásahy a doporučení

Po důkladné analýze a vyšetřování podezřelého chování systému, je potřeba uklidit

Bylo by to všechno zbytečné, kdyby z těchto analýz a vyšetřování, nevycházely žádné akce, vedoucí k bezpečnějšímu a plynulejšímu provozu. Je tedy nutné pokaždé naplánovat a realizovat kroky, které zamezí, či minimalizují tato nežádoucí chování do budoucna. Stejně tak učinit preventivní kroky pro zamezení útoků, které by mohly potenciálně zneužít odhalená, dosud nezneužitá bezpečnostní rizika.

Bezpečnost na prvním místě

Naše síťová sonda je klíčový aktivní doplněk k již stávajícím pasivním bezpečnostním prvkům typu antivir a firewall. Kromě automatizované pokročilé analytiky, je tu ještě tým profesionálů, kteří okamžitě reagují na podezřelá chování a provádí konkrétní kroky, vedoucí k nápravě a prevenci.

Extrémně snadná implementace

Po krátké diskuzi o vyjasnění možností síťové sondy a potřeb klienta, jsme schopni síťovou sondu nasadit do vašeho prostředí v průběhu jedné návštěvy se zanedbatelnými investicemi. Síťová sonda se jednoduše připojí do vaší infrastruktury a po úvodní konfiguraci, již začne dělat svoji práci a vy se můžete těšit na první bezpečnostní reporty. 

Drastické zlepšení zabezpečení

Síťová sonda začne prakticky okamžitě zaznamenávat informace k bezpečnostní analýze. Jedná se o naprosto odlišný způsob práce, než běžná antivirová řešení, která primárně blokují vše, co vyhovuje pravidlům výrobce. Jedná se o proaktivní způsob bezpečnostní politiky, doprovázený konkrétními kroky k docílení bezpečného provozu.

Zajímá vás víc?

Máte-li rádi pocit bezpečí, vstupte.